ROZKAZ L. 6/2017


Gołdap, 07.08.2017Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Gołdap
phm. Marcin Skok 

Rozkaz L. 6/20171.Zarządzenia
1.2.Zarządzenie i informacje
1.2.1. Działając na podstawie §49 Statutu ZHP oraz Uchwały Rady Naczelnej ZHP nr 50/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 marca 2017 w sprawie terminarza   zjazdów sprawozdawczych hufców w roku 2017
zwołuję na dzień 7 września 2017r. (czwartek) Zjazd Sprawozdawczy Hufca Gołdap ZHP. Odbędzie się on w lokalu hufca, a rozpocznie obrady o godz. 18.00
1.2.2.Podaję do wiadomości wykaz osób posiadających czynne prawo wyborcze na Zjazd Sprawozdawczy Hufca:
  1. Dh. Anna Jaremus-Furtan -drużynowa
  2. Dh. Bożena Kalinowska- przewodnicząca KRH
  3. Dh. Małgorzata Wojciechowska-Gutowska - drużynowa
  4. Dh. Urszula Wrzosek – Z-ca komendanta
  5. Dh Marcin Skok - Komendant
  6. Dh Piotr Misiewicz - Skarbnik
  7. Dh Michał Fiodorowicz – Z-ca komendanta ds. programu, kształcenia i pracy z kadrą
  8. Dh Sebastian Kołodziejczyk – Członek KRH
  9. Dh Zdzisław Sadowski- Członek KRH
Czuwaj!


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

ZHP Gołdap © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szablon stworzony z przez Blokotka