PRZYRZECZENIE I PRAWO HARCERSKIE


Czuwaj!

Od tego raczej powinniśmy zacząć pisanie. Od czegoś, co jest podstawą i kierunkiem działania dla każdego harcerza. Jednak nigdy nie jest za późno, dlatego dzisiaj, pewnie dla większości do przypomnienia przyrzeczenie i prawo harcerskie. Bo to właśnie wypowiedzenie słów przyrzeczenia jest marzeniem chyb każdego harcerza. Słowa te pokazują gotowością do pełnienia służby, do oddania całego siebie, aby z dumą nosić krzyż na piersi.

Przyrzeczenie Harcerskie

Mam szczerą wolę całym życiem
pełnić służbę Bogu i Polsce,
nieść chętną pomoc bliźnim
i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.

Prawo Harcerskie
  1.  Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Prawa i Przyrzeczenia harcerskiego.
  2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
  3. Harcerz jest pożyteczny i niesie chętną pomoc bliźnim.
  4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
  5. Harcerz postępuje po rycersku.
  6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
  7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom oraz wszystkim swoim przełożonym.
  8. Harcerz jest zawsze pogodny.
  9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
  10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach: nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

ZHP Gołdap © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szablon stworzony z przez Blokotka