ROZKAZ L 21/2015 - CHORĄGIEW


Olsztyn, 18.11.2015 r.
Związek Harcerstwa Polskiego                                                
KOMENDANT
Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej
im. „Grunwaldu”

Rozkaz L 21/2015

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L.8/2015 z dnia 31 października 2015 r.

11. Odznaczenia.

11.1. Odznaczenia harcerskie.

Podaję do wiadomości decyzje Przewodniczącego ZHP z dnia 28 września 2015 r. i 16 października 2015 r. w sprawie odznaczenia Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.

11.1.1. Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:

Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP
Małgorzata BOGDANOWICZ-BARTNICKA
hm. Emilia NOWICKA
Marek ELJASIAK

11.1.3. Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:

Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP
phm. Arkadiusz ADAMKIEWICZ
phm. Karolina PSTRĄGOWSKA
hm. Ewa KAPUSTO
phm. Dorota LIMONTAS
hm. Stanisław NAŁĘCZ
phm. Maciej MICIELSKI
phm. Elżbieta Marianna KĘDRA
phm. Marek PACHOLEC

2. Hufce

2.3. Podanie do wiadomości wyniki wyborów

Podaję do wiadomości wyniki wyborów zjazdów hufców ZHP:
- Giżycko z dnia 8.11.2015 r.;
- Elbląg z dnia 14.11.2015.;

2.3.1. W sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP:

Giżycko:
- hm. Andrzej Szocik - Przewodniczący;
- hm. Irena Ferenc – Zastępca Przewodniczącego;
- pwd. Wojciech Jankowski – członek

Elbląg:
- pwd. Sławomir Sękowski – Przewodniczący;
- phm. Olga Stolarska – zastępca przewodniczącego;
- hm. Monika Wąsowska – sekretarz;
- pwd. Aleksandra Gapalska – członkini;
- phm. Adrian Szymański – członek.

2.3.2. W sprawie wyboru Komendanta i Komendy Hufca ZHP:

Giżycko:
- phm. Michał Tur – Komendant;
- hm. Dawid Godz – Zastępca Komendanta ds. programowych;
- hm. Piotr Kalewski – Zastępca Komendanta ds. pracy z kadrą;
- Paweł Szpakowski – Skarbnik;
- pwd. Julia Skrzekut – członkini;

Elbląg:
- phm. Magdalena Kasprowicz – Komendant;
- hm. Marta Sambor – Zastępca Komendanta ds. programowych;
- phm. Mateusz Szmurło – Zastępca Komendanta ds. pracy z kadrą;
- hm. Marian Gągalski – Zastępca Komendanta;
- pwd. Marta Grajczak – Skarbnik;
- hm. Rafał Jurczyk – członek;

3. Chorągiew

3.3 Zwolnienia

3.3.1 Z dniem 18.10.2015 roku przyjmuje rezygnację i zwalniam z funkcji Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. Hufca Gołdapi pwd. Gabrieli Mądzik.

3.4. Mianowania na funkcje

3.4.1. Mianuje phm. Jarosława Górala Pełnomocnikiem Komendanta Chorągwi ds. Zjazdu Zwykłego Hufca Mrągowo ZHP, odbywającego się w dniu 21.11.2015 r.

3.4.2. Mianuje hm. Dorotę Jeżowską – Olszewską Pełnomocnikiem Komendanta Chorągwi ds. Zjazdu Zwykłego Hufca Kętrzyn ZHP, odbywającego się w dniu 27.11.2015 r.

3.4.3. Mianuje hm. Andrzeja Umińskiego Pełnomocnikiem Komendanta Chorągwi ds. Zjazdu Zwykłego Hufca Lidzbark Welski ZHP, odbywającego się w dniu 27.11.2015 r.

3.4.4. Mianuje phm. Karolinę Pstrągowską Pełnomocnikiem Komendanta Chorągwi ds. Zjazdu Zwykłego Hufca Orneta ZHP, odbywającego się w dniu 28.11.2015 r.

3.4.5. Mianuje phm. Joannę Chodupską Pełnomocnikiem Komendanta Chorągwi
ds. Zjazdu Zwykłego Hufca Ostróda ZHP, odbywającego się w dniu 27.11.2015 r.

3.4.6. Mianuje phm. Jarosława Górala Pełnomocnikiem Komendanta Chorągwi ds. Zjazdu Zwykłego Hufca „Warmiński” ZHP, odbywającego się w dniu 28.11.2015 r.

3.4.7. Mianuje pwd. Marcina Skok Pełnomocnikiem Komendanta Chorągwi ds. Hufca Gołdap.

5. Mianowania instruktorów

5.1. Zamknięcia próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza.

5.1.1 Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 2 listopada 2015 r. zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrza phm. Marcinowi Jeleniewskiemu – Hufiec „Rodło” ZHP .

5.2. Otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza.

5.2.1 Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 2 listopada 2015 r. otwieram próbę na stopień harcmistrzyni phm. Marcie Mączyńskiej – Hufiec „Rodło” ZHP .

13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia

13.1. Składam serdeczne podziękowania reprezentacjom hufców: Działdowo, Ełk, „Rodło” oraz „Warmińskiego” za wzorową służbę podczas uroczystości z okazji 97 Rocznicy Odzyskania Niepodległości odbywających się 11 listopada 2015 r. w Olsztynie.

16. Sprostowania.

16.1 Podaję do wiadomości, że w rozkazie L16/2015 z dnia 04 października 2015 r. w punkcie 4.3.1 błędnie podano nazwisko członka Komendy Chorągwianego Kursu Przewodnikowskiego „Nawigator”. Było: phm. Jarosław Total, powinno być: phm. Jarosław Góral.

Czuwaj!

/-/ hm. Jakub Zięty


                              ORYGINAŁ DOKUMENTU - LINK                              


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

ZHP Gołdap © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szablon stworzony z przez Blokotka